» listopad 2018

Archiwum miesiąca: listopad 2018

Aktualności

Niemiecki Związek Piłki Nożnej nagrodził szkołę nr 3 w Dębicy

Gallery Published by:

Projekt Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy w ramach programu „Zachować pamięć“ nagrodzony przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej

Za wspólny projekt w miejscach pamięci zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Dębicy i SC. Aleviten Paderborn otrzymał Nagrodę im. Juliusa Hirscha, przyznawaną przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB).

Życie w czasach narodowego socjalizmu

Projekt Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy i klubu SC Aleviten Paderborn został zakwalifikowany do programu dotacji PNWM „Zachować pamięć“ i młodzież  odwiedziła w marcu miejsca pamięci Sachsenhausen i Ravensbrück. Tam, w trakcie warsztatów i pracy w grupach, przez cały tydzień zajmowała się tym, jak wyglądało życie różnych grup społecznych w czasach narodowego socjalizmu, a także jaką naukę da się wyciągnąć z tamtych czasów dzisiaj.

Nagroda za zaangażowanie przeciw wykluczeniu i dyskryminacji

Za wspólny projekt w miejscach pamięci zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Dębicy i SC. Aleviten Paderborn otrzymał Nagrodę im. Juliusa Hirscha, przyznawaną przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB).

Niemiecki Związek Piłki Nożnej przyznaje co roku tę nagrodę osobom, inicjatywom lub stowarzyszeniom, które angażują się na rzecz nienaruszalności godności ludzkiej, porozumienia i różnorodności, a także działają przeciw antysemityzmowi i rasizmowi, wykluczaniu ludzi, dyskryminacji i wrogości.

 

W dniu 18.11.2018 roku delegacja szkoły w składzie dyrektor Dariusz Pierzchała oraz nauczyciele i koordynatorzy projektu Marta Kipa, Ewa Zych oraz Grzegorz Cyboroń reprezentowali szkołę podczas uroczystej gali wręczenia nagrody im. Juliusa Hirscha. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Piłki Nożnej w Dortmundzie. Projekt zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Dębicy zajął pierwsze miejsce.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy zorganizowała w pażdzierniku drugi już w tym roku projekt wymiany młodzieżowej z SC. Aleviten Paderborn, tym razem w Dębicy i Głobikowej, poświęcony poznaniu kultury i tradycji regionu. 28 uczniów z Polski i Niemiec odwiedziło m.in. Łańcut, Kolbuszowę i Krosno biorąc udział we wspólnych warsztatach oraz zajęciach sportowych i uczestniczyli w spotkaniu z viceburmistrzam Dębicy panem Wojciechem Iwasieczko.

Koordynatorzy projektu zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej również w kolejnych latach  będą kontynuować współpracę organizując kolejne spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Aktualności

LKS Pustków 15 lecie działalności.

Gallery Published by:

 

Z okazji Jubileuszu 15 – lecia działalności LKS Pustków składam serdeczne gratulacje za wieloletnią prace i odnoszone sukcesy a także podziękowania za dotychczasową współpracę. Życzę dalszych osiągnięć i sukcesów w rozwoju sportu w tym piłki nożnej na dębickiej i podkarpackiej ziemi. Niech ten  jubileusz Waszej działalności stanie się jeszcze większą motywacją do dalszej pracy. Niech dalszy  rozwój sportu w tym  piłki nożnej przyniesie wiele  radości zawodnikom , działaczom i kibicom Waszego Klubu,  mieszkańcom  gminy Dębica oraz całego regionu.

Aktualności

I Piłkarski Gryf Podokręgu w Dębicy

Gallery Published by:

logo(1)

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy powołał Kapitułę Honorową która dokona  wyboru zwycięzców poszczególnych kategorii . Pierwsze Gryfy Piłkarskie Podokręgu w Dębicy  wręczone zostaną na planowanym na 8 luty 2019 r. posumowaniu kończącego się roku.

Proszę o przesłanie nominacji ( imię i nazwisko) wraz z krótką charakterystyką do dnia 30.11.2018 r. włącznie na adres Podokręgu tj. Pustynia 115 A , 39-200 Dębica lub na adres e mail: laww@wp.pl
Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą brane pod uwagę w bieżącej edycji rozdania Gryfów. .
Kategorie nominacji
1. Sponsor Roku.
2. Działacz Roku.
3. Samorządowiec Roku.
4. Wyróżnienie Roku – (do 15 lat)
5. Odkrycie Roku – Młodzieżowiec Roku.
6. Trener Wychowawca Młodzieży .
7. Trener Roku.
8. Drużyna Roku.
9. Piłkarka Roku.
10. Piłkarz Roku.
W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny, e mail lub facebook.
Pozdrawiam Wiesław Lada

Aktualności

Program Klub – edycja 2019!

Gallery Published by:

Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019!
Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.
Rządowy Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:
• 10 tys. zł dla klubów jedno sekcyjnych,
• 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki zostało wspartych 2 151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 dofinansowano działalność 3 352 klubów sportowych, natomiast w roku 2018 aż 3 616 klubów z całej Polski.
Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

Aktualności

Kursy w Podkarpackim ZPN

Gallery Published by:

zgłoszenie na kurs

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej rozpoczyna nabór na kursy, których organizacja planowana jest w grudniu 2018 r. lub styczniu 2019 r.
Zapisy przyjmowane są na kurs:
– osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (IV liga i niższe klasy rozgrywkowe)
– spikera (IV liga i niższe klasy rozgrywkowe)
– pierwszej pomocy przedmedycznej
Kursy odbędą się w jedną sobotę i składać się z dwóch części (teoretycznej i praktycznej) Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia mailowe na adres podkarpacki@zpn.pl wypełniając formularz znajdujący się w załączeniu.
Koszt każdego kursu to 100 złotych od osoby i obejmuje wynajęcie sal wykładowych, wynajęcie stadionu, opłacenie wykładowców, serwis kawowy oraz ciepły posiłek. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

Zapisy trwają do 5 grudnia 2018 r.

Jednocześnie Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że w przypadku małej ilości uczestników szkolenia kurs się nie odbędzie.
Szczegółowe informacje dotyczące danych kursów zostaną przesłane zainteresowanym osobom.

Aktualności

Kurs Sędziego Piłki Nożnej

Gallery Published by:

Chcesz zostać sędzią piłkarskim? Kolegium Sędziów Podokręgu Dębica organizuje kolejny kurs na sędziego piłki nożnej. Rozpocznie się on w styczniu 2019 roku.
By móc przystąpić do kursu, należy spełnić warunki:
– mieć ukończone 16 lat,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych,
– posiadać minimum średnie wykształcenie bądź przedstawić zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole średniej,
– być niekaralnym,
– interesować się piłką nożną
Zapisy oraz więcej informacji odnośnie kursu mailowo bądź telefonicznie:
Jakub Pych
tel. 503 979 584
e-mail: kolegiumsedziowdebica@gmail.com
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych !!!