» 23 listopada 2018

Archiwum dzienne: 23 listopada 2018

Aktualności

LKS Pustków 15 lecie działalności.

Gallery Published by:

 

Z okazji Jubileuszu 15 – lecia działalności LKS Pustków składam serdeczne gratulacje za wieloletnią prace i odnoszone sukcesy a także podziękowania za dotychczasową współpracę. Życzę dalszych osiągnięć i sukcesów w rozwoju sportu w tym piłki nożnej na dębickiej i podkarpackiej ziemi. Niech ten  jubileusz Waszej działalności stanie się jeszcze większą motywacją do dalszej pracy. Niech dalszy  rozwój sportu w tym  piłki nożnej przyniesie wiele  radości zawodnikom , działaczom i kibicom Waszego Klubu,  mieszkańcom  gminy Dębica oraz całego regionu.

Aktualności

I Piłkarski Gryf Podokręgu w Dębicy

Gallery Published by:

logo(1)

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy powołał Kapitułę Honorową która dokona  wyboru zwycięzców poszczególnych kategorii . Pierwsze Gryfy Piłkarskie Podokręgu w Dębicy  wręczone zostaną na planowanym na 8 luty 2019 r. posumowaniu kończącego się roku.

Proszę o przesłanie nominacji ( imię i nazwisko) wraz z krótką charakterystyką do dnia 30.11.2018 r. włącznie na adres Podokręgu tj. Pustynia 115 A , 39-200 Dębica lub na adres e mail: laww@wp.pl
Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą brane pod uwagę w bieżącej edycji rozdania Gryfów. .
Kategorie nominacji
1. Sponsor Roku.
2. Działacz Roku.
3. Samorządowiec Roku.
4. Wyróżnienie Roku – (do 15 lat)
5. Odkrycie Roku – Młodzieżowiec Roku.
6. Trener Wychowawca Młodzieży .
7. Trener Roku.
8. Drużyna Roku.
9. Piłkarka Roku.
10. Piłkarz Roku.
W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny, e mail lub facebook.
Pozdrawiam Wiesław Lada