Aktualności

I Piłkarski Gryf Podokręgu w Dębicy

Gallery

logo(1)

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy powołał Kapitułę Honorową która dokona  wyboru zwycięzców poszczególnych kategorii . Pierwsze Gryfy Piłkarskie Podokręgu w Dębicy  wręczone zostaną na planowanym na 8 luty 2019 r. posumowaniu kończącego się roku.

Proszę o przesłanie nominacji ( imię i nazwisko) wraz z krótką charakterystyką do dnia 30.11.2018 r. włącznie na adres Podokręgu tj. Pustynia 115 A , 39-200 Dębica lub na adres e mail: laww@wp.pl
Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą brane pod uwagę w bieżącej edycji rozdania Gryfów. .
Kategorie nominacji
1. Sponsor Roku.
2. Działacz Roku.
3. Samorządowiec Roku.
4. Wyróżnienie Roku – (do 15 lat)
5. Odkrycie Roku – Młodzieżowiec Roku.
6. Trener Wychowawca Młodzieży .
7. Trener Roku.
8. Drużyna Roku.
9. Piłkarka Roku.
10. Piłkarz Roku.
W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny, e mail lub facebook.
Pozdrawiam Wiesław Lada