» 6 maja 2022

Archiwum dzienne: 6 maja 2022

Aktualności

Transfery zagraniczne

Gallery Published by:

 Polski Związek Piłki Nożnej, po kilku tygodniach starań, uzyskał zgodę FIFA na tymczasowe, samodzielne przeprowadzanie procedury z zakresu pozyskiwania przez polskie kluby zawodników nieletnich z zagranicy (pomiędzy 10. a 18. rokiem życia). Brak konieczności każdorazowego rozpatrywania danego wniosku bezpośrednio przez FIFA może mieć wpływ na skrócenie okresu oczekiwania na uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC) takich zawodników. 

Zgoda dotyczy wyłącznie możliwości rozpatrywania omawianych wniosków przez PZPN. Pozostałe kwestie z zakresu pozyskiwania zawodników z zagranicy nie ulegają zmianie.

Należy podkreślić, że:

  1. Wciąż obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC);
  2. Międzynarodowy Certyfikat transferowy (ITC) nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia. W takiej sytuacji zawodnik jest rejestrowany wyłącznie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego;
  3. Uproszczona procedura dotyczy wyłącznie zawodników nieletnich (pomiędzy 10. a 18. rokiem życia) o statusie amatora, pozyskiwanych z zagranicy do klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych;
  4. Uproszczona procedura dotyczy zawodników nieletnich (pomiędzy 10. a 18. rokiem życia) pozyskiwanych ze wszystkich federacji zagranicznych – nie tylko z Ukrainy;
  5. Zakres wymaganych dokumentów nie ulega zmianie. Wymagane jest przekazanie kompletu dokumentów za pośrednictwem jednej korespondencji e-mail na adres transfers@pzpn.pl,
  6. W przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, oprócz danego dokumentu klub jest zobowiązany do przekazania egzemplarza przetłumaczonego na język polski lub angielski – nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
  7. Pomimo możliwości stosowania uproszczonej procedury, PZPN został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów FIFA dot. pozyskiwania zawodników nieletnich z zagranicy i będzie podlegał bieżącej kontroli FIFA w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości np. niedochowania należytej staranności przy procesie pozyskiwania i weryfikacji dokumentów, zgoda FIFA na stosowanie uproszczonej procedury może być cofnięta, a na PZPN mogą zostać nałożone kary finansowe.
Aktualności

Zmiany od 1 lipca 2022 r.

Gallery Published by:

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2022 roku Zarząd PZPN podjął Uchwałę nr V/57 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, której treść wraz z zaktualizowanym tekstem jednolitym, przesyłamy w załączeniu.

Zwracamy uwagę, ze postanowienia uchwały wejdą w życie dopiero z początkiem sezonu 2022/2023 tj. od dnia 1 lipca 2022 r.

 Zmianie uległy m.in. niektóre postanowienia par 4 ust. 2 regulujące kwestię udziału zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu. Zgodnie z brzmieniem obowiązującym od 1 lipca 2022 r.

 2. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi:

a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt d;

b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 450 minut w meczach z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (liczonych łącznie w meczach mistrzowskich i pucharowych) nie może występować w tym okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych);

c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie po 1 stycznia 450 minut w meczach z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (liczonych łącznie w meczach mistrzowskich i pucharowych) nie może występować w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych);

d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych), o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich i pucharowych liczonych łącznie), z zastrzeżeniem postanowień, odpowiednio pkt b) lub c) – przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.

Aktualności

I miejsce kadry U 13

Gallery Published by:

Wielkie brawa dla drużyny U 13 Podkarpackiego ZPN, która po niemrawym początku i utracie dwóch bramek po błędach indywidualnych potrafiła się podnieść i strzelić przeciwnikowi cztery bramki – Dariusz Liana. 

Opolski ZPN  –  Podkarpacki ZPN  2:4 (2:2) bramki: Gospodarczyk 2, Prajsnar 1, Sieczkowski 1.              

Skład: Podkarpacki ZPN:  Scilanga – Jagiełowicz, Cecuła, Trzeciak – Prajsnar, Kobosz – Kubal, Okólski, Sieczkowski oraz Sienkiewicz, Janiec, Rączka, Albrycht, Szady, , Nowak, Gospodarczyk, Buba, Krówka

I Trener: Dariusz Liana, II Trener: Maciej Seroka, Kierownik: Janusz Szczupak 

W drugim meczu grupy: Małopolski ZPN – Śląski ZPN  4:1 

TABELA:

1. Podkarpacki ZPN     5   15  18-3

2. Małopolski ZPN       5   12   14-7

3. Śląski ZPN               5      3    4-14

4. Opolski ZPN            5    0    4-16