» 15 grudnia 2021

Archiwum dzienne: 15 grudnia 2021

Aktualności

Przedłużenie wypożyczenia

Gallery Published by:

Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy przypomina, że w związku z kończącym się w dn. 31.12.2021 r. okresie wypożyczenia zawodników, Kluby, które zamierzają przedłużyć transfer czasowy zawodnika mogą to zrobić sporządzając aneks do wcześniej zawartej umowy transferowej. 

Aneks taki będzie przyjęty bezpłatnie pod warunkiem dostarczenia go do Biura Podokręgu w terminie 7 dni od daty podpisania zgodnie z §22 ust. 3 i 4 oraz §26 ust. 2 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. 
Każdy aneks dostarczony po 14 stycznia, a więc także dostarczony przy rejestracji zawodników przed startem rundy wiosennej   będzie traktowany jako nowy transfer czasowy co skutkować będzie pobraniem opłat za potwierdzenia zawodnika pozyskiwanego na zasadzie transferu czasowego a także koniecznością zawarcia nowej umowy transferu czasowego pomiędzy klubami.

Przykładowe dokumenty są do pobrania ze strony internetowej Podkarpackiego ZPN oraz Podokręgu Dębica.