» marzec 2021

Archiwum miesiąca: marzec 2021

Aktualności

Lockdown rozgrywek

Gallery Published by:

Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy po zebraniu opinii zainteresowanych klubów  w sprawie  kontynuowania rozgrywek na zasadach profesjonalnego współzawodnictwa sportowego informuje że nie zapadła jednogłośna decyzja klubów co do ich wznowienia. W związku z powyższym Podokręg zaproponuje w nadchodzącym tygodniu inne rozwiązanie dokończenia rozgrywek.

Aktualności

Wznowienie rozgrywek

Gallery Published by:

Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy przedstawia dokumenty (wzory) oraz  opinię prawną dotyczącą możliwości prowadzenia działalności związanej ze sportem  w aktualnej sytuacji prawnej.

Zgodnie z opinią prawną możliwe jest prowadzenie działalności związanej ze sportem polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego w przypadku zawodników pobierających stypendium sportowe ustanowione przez klub sportowy.

 Istnieje możliwość ustanowienia przez klub okresowego stypendium sportowego na okres rundy wiosennej sezonu 2020/21 z jednorazową wypłatą na koniec rundy wiosennej. Przepisy nie regulują ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty stypendium. Od stypendium należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, jak również składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata stypendium.

 Generalnie nie ma zwolnień jeśli chodzi o zaliczkę na podatek dochodowy, trzeba ją odprowadzić do Urzędu Skarbowego, a na koniec roku wystawić PIT-11 (choć w przypadku określonym w art. 21 ust 1 pkt 40b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwość zwolnienia). W przypadku ZUS jest zwolnienie dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie odprowadza się ich, gdy stypendystą jest osoba ucząca się lub studiująca, jak również osoba, która podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. W praktyce oznacza to, że wielu stypendystów nie trzeba będzie zgłaszać do ZUS.

 Chcąc ustanowić stypendia najlepiej najpierw podjąć uchwałę zarządu (wzór w załączeniu), a następnie podpisać z każdym z zawodników osobną umowę stypendialną (wzór w załączeniu).

Podczas rozmów telefonicznych kluby Kl. Okręgowej deklarowały, że biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, są w stanie spełnić zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tak, aby wystartować z rozgrywkami w Kl. Okręgowej (dębickiej). W takim sam sposób rozgrywki mogły by rozpocząć kluby Kl. A oraz Kl. B.

W związku z powyższym jeżeli klub spełnia lub jest w stanie spełnić powyższe wytyczne proszę każdy klub o wypełnienie oświadczenie (druk w załączeniu) i przesłania jego skanu na adres wlada@podkarpackizpn.pl lub sbezara@podkarpackizpn.pl
Jeżeli dany klub nie spełnia lub nie jest w stanie spełnić wymogów określonych powyżej również proszą o przesłanie takiej stosownej informacji(oświadczenia) na adres wlada@podkarpackizpn.pl lub sbezara@podkarpackizpn.pl

Prosimy o przesłanie jak najszybciej w/w dokumentów ze względu na ograniczony czas.

Aktualności

Rozgrywki zawieszone

Gallery Published by:

Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy informuje że wszystkie rozgrywki prowadzone przez nasz Podokręg w terminie 20 marca- 6 kwietnia zostają zawieszone . Szczegółowe informacje zostaną przekazane wkrótce.