» styczeń 2021

Archiwum miesiąca: styczeń 2021

Aktualności

Podkarpacki ZPN TV

Gallery Published by:

Zapraszamy do oglądania premierowego odcinka „Magazynu Podkarpackiego ZPN” w którym będziemy co miesiąc poruszać aktualne tematy z podkarpackich boisk oraz hal.

[1] – Magazyn Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
https://youtu.be/A0mr5xuGQFM

Kanał Podkarpackiego ZPN:
https://tiny.pl/7v1gs

Jeśli jest coś, czym Państwa zdaniem moglibyśmy się zainteresować i pokazać, zachęcamy do zgłaszania ciekawych tematów na adres marketing@podkarpackizpn.pl

Aktualności

Wydawanie zaświadczeń.

Gallery Published by:

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuję, że w dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN, dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym wojewódzkim ZPN-ie i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Niniejsza Uchwała ma na celu usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń, które są niezbędne klubom do organizacji treningów, meczów, czy zgrupowań piłkarskich.

Zgodnie z powyższą Uchwałą, kluby działające w strukturach Podkarpackiego ZPN, mogą zwracać się o wydanie takiego zaświadczenia i składać wnioski na adres e-mail wg poniższego schematu w treści podając:

•    Pełną nazwę klubu
•    Adres w formacie: miasto (kod pocztowy), ulica, nr,
•    nr REGON

Wiadomości mailowe należy przesyłać na poniższe adresy zgodnie z przynależnością  siedziby Klubu do terenu działania:

OZPN Krosno:     awlodarski@podkarpackizpn.pl
OZPN Jarosław:    apapciak@podkarpackizpn.pl
Podokręg Stalowa Wola: mzlotek@podkarpackizpn.pl
Podokręg Rzeszów oraz Podokręg Dębica: sferenc@podkarpackizpn.pl Zaświadczenia będą przygotowywane w kolejności zgłoszeń i przesyłane w odpowiedzi mailowo przez pracowników Biura.
Chcemy również podkreślić, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia będą uprawniać do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach. Nie mają natomiast zastosowania w przypadku zespołów seniorskich.