» grudzień 2020

Archiwum miesiąca: grudzień 2020

Aktualności

Puchar Prezesa PZPN U-12 U-11

Gallery Published by:

Rozgrywki o Puchar Prezesa PZPN U-12 i U-11

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, o organizacji rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach wiekowych U-12 i U-11. Podkarpacki ZPN do dnia 31 stycznia musi wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy będą uczestniczyć w Turnieju Finałowym organizowanym przez PZPN w Warszawie.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2020 roku kończą 12 rok życia (U-12 – rocznik 2009 i młodsi) oraz 11 rok życia (U-11 – rocznik 2010 i młodsi) i są potwierdzeni i uprawnieni do klubu w systemie Extranet.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie drużyny, które czynnie uczestniczą w rozgrywkach sezonu 2020/2021 oraz zawodnicy są potwierdzeni i uprawnieni w systemie Extranet. Drużyny i zawodnicy, którzy nie znajdują się w systemie Extranet nie mogą uczestniczyć w w/w turniejach. Każdy klub może zgłosić tylko 1 drużyną w danej kategorii wiekowej.

Regulamin Rozgrywek kategorii U-11 oraz U-12 zostanie przesłany w późniejszym  czasie po zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN w dniu 8 grudnia 2020 roku.

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej zwraca się z prośbą o zgłaszanie chętnych drużyn do uczestnictwa w w/w turniejach do dnia 13 grudnia 2020 roku wysyłając zgłoszenie e-mailem : khajduk@podkarpackizpn.pl Klub, który zgłosi się  po wskazanym terminie nie będzie przyjęty do rozgrywek.

Jednocześnie Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że klub, który chciałby zorganizować turniej eliminacyjny bądź wojewódzki proszone są o zgłaszanie takiej chęci również do 13 grudnia pod wyżej wskazany adres e-mail. W przypadku małej ilości zgłoszonych drużyn odbędzie się od razu Turniej Wojewódzki z pominięciem eliminacji. W przypadku chęci organizacji turnieju szczegóły dotyczące pomocy organizacyjnej i finansowej zostaną ustalone w rozmowach indywidualnych pomiędzy Podkarpackim ZPN a chętnym organizatorem. Wszystkie turnieje eliminacyjne muszą zostać przeprowadzone do 20 stycznia 2021 roku a ewentualny turniej wojewódzki zostanie przeprowadzony pomiędzy 25 a 31 stycznia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Przewodniczącym Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN Panem Kamilem Hajdukiem tel. 505-276-524 e-mail: khajduk@podkarpackizpn.pl