» czerwiec 2020

Archiwum miesiąca: czerwiec 2020

Aktualności

Gallery Published by:

Uprzejmie informujemy, że od 8 czerwca 2020 r. adres siedziby Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ulega zmianie z dotychczasowego na następujący: Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

Pozostałe dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS) oraz dane kontaktowe (telefony, adresy e-mail) nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach i przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie na powyższy adres.