Aktualności

Nowe rozgrywki

Gallery

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie odpowiadając na wnioski klubów stwarza możliwości organizacji przez Podokręgi pilotażowych rozgrywek 6 osobowych w kategorii junior starszy i junior młodszy.